BITMAP AS

RYFYLKEGATA 22

4014 STAVANGER

POST@BITMAP.NO

+47 51 84 92 30

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Vimeo Icon
  • Grey Twitter Icon

Kunstnere, gallerier, trykkerier og museer er blant våre kunder. De stiller alle store krav til kvalitet, korrekt bildebehandling og gjengivelse. Nasjonalbiblioteket og Statoil valgte Bitmap for å sikre at 35 000 bilder med norsk oljehistorie ble scannet og sikret for ettertiden. Her må alt stemme – oppløsning, skarphet og fargerom.

 

 

Skanning: Negativer, positiver, papirkopier, kart, tegninger. Alt kan digitaliseres for gjenfinning og gjenbruk.


 

Mikrofilm:  Tradisjonell maskinvare for visning av mikrofilm finnes knapt lenger. Digitalisering og tilgjengeliggjøring kan derfor gjøre verdifullt materiale lett tilgjengelig igjen.

© 2020 Bitmap AS, Ryfylkegata 22, 4014 Stavanger, Tlf: 51 84 92 30, post@bitmap.no